Uchwała Sądu Najwyższego w zakresie żądania odsetek

Zasądzenie odszkodowania na podstawie cen z dnia orzekania nie wyłącza przyznania wcześniejszych odsetek, i to nawet od dnia wezwania do zapłaty.

Najnowsza uchwała SN jest istotna nie tylko dla spraw o odszkodowanie, ale też np. o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia czy też zadośćuczynienia za szkodę na ciele czy zdrowiu. Rozstrzygnięcie SN jest ważne szczególnie dla spraw, w których niezbędne jest ustalenie wartości szkody lub nienależnego świadczenia. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których nienależne świadczenie polega na wypłacie kwoty pieniężnej. W takich bowiem sytuacjach  nie ma potrzeby ustalania wartości wypłaty kwoty pieniężnej, jest nią bowiem jej suma nominalna. SN orzekł, że możliwe jest zasądzenie odsetek za opóźnienie od daty wezwania do zapłaty odszkodowania, pomimo że wartość tego odszkodowania ustalona została później, jeśli dłużnik może się spodziewać, ile mniej więcej może wynosić odszkodowanie.

Uchwała SN 32/2019