Wynagrodzenie

Stawka zadaniowa
z góry określone wynagrodzenie gwarantuje przewidywalny koszt usługi

Stawka godzinowa
wynagrodzenie jest określone w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną z Klientem stawkę godzinową

Stawka cap
przy ustalaniu stawki godzinowej możliwe jest ustalenie górnej granicy kosztu (cap)

Ryczałt miesięczny
przeznaczony dla Klientów, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej

„Success fee”
wynagrodzenie którego część uzależniona jest od wyniku osiągniętego w sprawie

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie, w zależności od rodzaju zlecenia, stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego nakładu pracy, miejsca i terminu wykonania zlecenia oraz wartości przedmiotu sporu.